Do czego służy goniometr stalowy?

Duży goniometr jest prostym urządzeniem wykorzystywanym w medycynie do pomiaru zakresu ruchu w stawach. Dzięki podziałce od 0 do 360 stopni pozwala dokładne określenie kątów. Jest to niebywale potrzebne urządzenie w ocenie oraz monitorowaniu postępów fizjoterapii pacjentów. Goniometr stalowy jak jest zbudowany? Dzięki swojej konstrukcji, tani goniometr pozwala dokładne pomiar kątów między dwoma ramionami. Ramię nieruchome służy jako czynnik odniesienia, podczas gdy ramię ruchome jest przemieszczane w celu zmierzenia kąta. Skala ulokowana na goniometrze pozwala odczytać wartość kąta, jaki chcemy zmierzyć. Podczas przeprowadzania badań – inklinometr medyczny ważne jest przestrzeganie odpowiednich wytycznych. Poniżej prezentuję podstawowe ruchy i informacje z użyciem goniometru:
1. Określenie pozycji składników w wybranym układzie odniesienia: Przed rozpoczęciem pomiarów powinno się ustalić pozycję badanej kończyny lub stawu. Potrzebne jest, aby badany znajdował się w pozycji wygodnej, a badacz miał czysty widok na teren, jaki będzie mierzony.
2. Wybór projektu odniesienia: Konieczne jest ustalenie układu odniesienia, w którym będą wykonywane pomiary. Dotyczy to także badanej kończyny, jak i jej sąsiednich części oraz innych form anatomicznych, które potrafią mieć robione pomiary.
3. Zrobienie pomiarów w właściwym systemie odniesienia: Podczas pomiarów powinno się zachować spójność również przygotowanie ich w pewnym układzie odniesienia. W wypadku stawów dwu- i trzyosiowych istnieje potrzeba ustalenia, w której płaszczyźnie odbywa się ruch, co ma zasadnicze znaczenie dla dokładności pomiarów.
4. Zapis wyników w systemie SFTR: Efekty osiągnięte podczas pomiarów w których stosujemy goniometr medyczny są zapisywane zgodnie z planem SFTR. Definicja obecnego systemu składa się z głównych liter przedstawiających płaszczyzny, w których testowane są ruchy:
S – sagittal (płaszczyzna strzałkowa), F – frontal (płaszczyzna czołowa), T – transverse (płaszczyzna poprzeczna), R – rotation (ruchy rotacyjne). Duży goniometr miał wszechstronne zastosowanie nie wyłącznie w dziedzinie medycznej, jednak również w operacjach społecznych i wojskowych. Poniżej przedstawiam następujące informacje na ten temat:
1. Użycie w nawigacji: W przeszłości goniometr stalowy https://med-store.pl/diagnostyka-fizjoterapeutyczna/pomiary-ruchomosci/20/93 był stosowany do przekazywania kierunku oraz kątów w nawigacji, zwłaszcza na morzu. Pomagał marynarzom określić położenie statku względem innych punktów lub kierunku w którym płynęli.
2. Zastosowanie w wojsku: Inklinometr medyczny znalazł też użycie w działaniach wojskowych. Był używany do określania kierunku i odległości do celów.


3. Funkcje sygnalizacyjne: Tani goniometr wykorzystywano również jako środek sygnalizacyjny w wojsku także w sprawach społecznych. Był używany do przekazywania pozycji konkurencyjna oraz do przenoszenia komunikatów za pomocą sygnałów. Dzięki swojej uniwersalności również ofertom pomiarowym, goniometr stalowy był znaczącym urządzeniem w różnych dziedzinach, w tym również w dziedzinach powiązanych z zabezpieczeniem oraz obronnością.